اریسا - صنعت سازان شریف

سامانه بسته بندی و عرضه آنلاین صنایع دستی

سامانه بسته بندی و عرضه آنلاین صنایع دستی

اریسا تلاش دارد با حذف واسطه ها، خلاقیت در بسته بندی و ارائه بسته های کاربردی از صنایع دستی، به عرضه آنلاین صنایع دستی می پردازد.

بازدیدهای اخیر