اندیشمندان جوان شباهنگ

خدمات آموزشی در زمینه علوم پایه

خدمات آموزشی در زمینه علوم پایه

شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ شرکتی خلاق است که با هدف ارائه خدمات آموزشی در زمینه علوم پایه به خصوص نجوم با کمک ابزار شبیه ساز آسمان نما پایه گذاری شد.

بازدیدهای اخیر