ایران نگری

پلتفرم تخصصی تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قزوین، قزوین
سایت اصلی
رایانامه

پلتفرم تخصصی تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی

هدف ایران نگری آشنایی مردم با میراث تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ناملموس ایران در قالب وب سایت است.

بازدیدهای اخیر