بهسا - شرکت بهپرداز همراه سامانه اول

توسعه سیستمهای جامع خدمات مشتریان اعتباری و دائمی و سیستم های صورتحساب گیری

توسعه سیستمهای جامع خدمات مشتریان اعتباری و دائمی و سیستم های صورتحساب گیری

شرکت بهپرداز جهان به عنوان یکی از سهامداران اصلی شرکت بهسا، با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان خود از سال ۸۷ در زمینه طراحی، پیاده سازی و توسعه سیستمهای جامع خدمات مشتریان اعتباری و دائمی و سیستم های صورتحساب گیری آغاز به کار نمود . مقرر شد شرکت بهپرداز جهان با تجربه حدود یک دهه فعالیت در همراه اول، با همان تیم فنی و اجرائی در ساختار شرکت تازه تاسیس بهسا (با مشارکت همراه اول و شرکت بهپرداز جهان)، به فعالیت خود ادامه دهد.

بازدیدهای اخیر