تکنو علم

پایگاه تحلیل و بررسی تکنولوژی، فناوری، خودرو، بازی های رایانه ای و گیم

پایگاه تحلیل و بررسی تکنولوژی، فناوری، خودرو، بازی های رایانه ای و گیم

وب سایت تکنو علم در اواسط سال 1396 جهت پوشش اخبار حوزه تکنولوژی و فناوری راه اندازی شد و در ادامه با تکمیل این فرآیند به یک پایگاه تحلیل و بررسی در زمینه های مذکور تبدیل شد.

بنیان‌گذاران
علی شیر علی بیک
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پژمان بابایی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر