خلاق ایده نوآور مبنا

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، بوشهر، بوشهر
دواس، خیابان شهید ماهینی، کوچه دریا 1، پلاک 0، ساختمان گلشن دانش، طبقه سوم، واحد 301F

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

بازدیدهای اخیر