دکتر کاربین - آمایش سلامت سرزمین

یک شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه‌های سلامت، گردشگری، صنایع غذایی، صنایع دستی، کشاورزی، نوآوری های فرهنگی چند رسانه ای، فناوری اطلاعات، ایده های نوآورانه دارد

یک شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه‌های سلامت، گردشگری، صنایع غذایی، صنایع دستی، کشاورزی، نوآوری های فرهنگی چند رسانه ای، فناوری اطلاعات، ایده های نوآورانه دارد

یک شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه‌های سلامت، گردشگری، صنایع غذایی، صنایع دستی، کشاورزی، نوآوری های فرهنگی چند رسانه ای، فناوری اطلاعات، ایده های نوآورانه دارد

بنیان‌گذاران
حسین متقی طلب
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حسین متقی طلب
مدیر عامل
مشاوران
سجاد کوچک نیا
شورای علمی
محمد جواد تقوی آستانه
منتور و مشاور کسب و کار
رامین شیرعلی پور
مشاور
وحید شمس نصرتی
مشاور ارشد حقوقی و قراردادها
امیر حبیب دوست
مشاور ارشد اقتصادی
سید محمود میر اسماعیلی
مشاور ارشد کسب و کار
بازدیدهای اخیر