دیدا دژ

ارائه دهنده قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

ارائه دهنده قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

دیدا دژ یک شرکت ارائه دهنده قطعات پیش ساخته لوکس بتنی می باشد.

اعضا هیئت مدیره
ساویز قمریان نوبری
مدیر عامل
یوسف قمریان نوبری
رئیس هیئت مدیره
شهناز شاه گلی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر