دیهیم

شتابدهنده اختصاصی حوزه کشاورزی

شتابدهنده اختصاصی حوزه کشاورزی

شتابدهنده کشاورزی دیهیم، در کارخانه نوآوری و شتابدهی دیهیم با مساحتی به وسعت 17 هکتـار و دارا بودن بیـش از 50 هزار متـرمربـع سالن و سـولـه مسقـف، امکان تامین فضای فیزیکی و تولیدی، امکانات و سرمایه لازم در جهـت شتابدهی و حمایت از طرح‌های نوآورانه در زمینه‌ کشاورزی برای افراد و استارتاپ‌هایی که به نمونه اولیه محصول خود رسیده‌اند را دارد.

اعضا هیئت مدیره
علی بصیریان حریری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر