رایان نیک

سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

رایان نیک یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک می باشد.

بازدیدهای اخیر