رسا

آژانس تبلیغاتی

آژانس تبلیغاتی

آژانس تبلیغلاتی رسا برند کسب و کارها را طراحی کرده و آن را با برنامه ریزی به یک تجربه تبدیل می‌کند.

بنیان‌گذاران
نیما الفت
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
نیما الفت
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر