سازمان فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان - ورودی 21 - ساختمان مرکزی
کارمندان
مهدی کریمی نیسیانی
معاون سازمان فناوری اطلاعات - تمام وقت
اخبار
بازدیدهای اخیر