شیوه نرم افزار گستر آسیا

تولید، مدیریت و پژوهش در زمینه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار و مهندسی رایانه و..

تولید، مدیریت و پژوهش در زمینه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار و مهندسی رایانه و..

شرکت شیوه نرم افزار گستر آسیا در حوزه تولید، مدیریت و پژوهش در زمینه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار و مهندسی رایانه، نقشه برداری رایانه‌ای و جی. ای. اس، نرم افزارهای مهندسی، مدیریت و طرح و محاسبه و نظارت در زمینه رایانه و جی. ای. اس، بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیریت و طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و همچنین مدیریت اجرای پروژهای انفورماتیکی، استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، صادرات و واردات تجهیزات رایانه‌ای و تولید نرم افزار درصورت ضرورت قانونی، فعال است.

جذب سرمایه
سینا وی سی
بازدیدهای اخیر