صمغ سبز گوار کویر

گیاهان دارویی و طب سنتی

گیاهان دارویی و طب سنتی

صمغ سبز گوار کویر در زمینه تولید و فرآوری انواع صمغ های طبیعی، فعالیت خود را آغاز نموده است. بیشترین تمرکز شرکت بر روی تولید و فرآوری صمغ گوار در ایران می باشد.

بازدیدهای اخیر