فارمافلکس

تولید مواد موثره دارویی
سلامت: درمان: تحقیق و توسعه دارو

تولید مواد موثره دارویی

استارتاپ PharmPlex استارتاپ نوآورانه و جذاب متمرکز بر تولید صنعتی مواد موثره دارویی (API) می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های واردات مواد موثره دارویی (API) به داخل کشور و همچنین عطف به فرصت های ارزشمند سنتز این محصولات کلیدی صنعت دارویی کشور، استارت آپ فارماپلکس، که حاصل چهار استارتاپ متمرکز بر دانش فنی و فناوری تیم های تحقیقاتی-صنعتی حوزه فارماشیمی کشور می باشد، تولید صنعتی پنج قلم ماده موثره دارویی را قرار داده است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شتابدهنده پرتقال
بازدیدهای اخیر