فناوران اطلاعات پرتو نگار دانش

طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای سیستمی، طراحی و تولید سخت افزارهای خاص و..

طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای سیستمی، طراحی و تولید سخت افزارهای خاص و..

زمینه های فعالیت شرکت بسیار متنوع بوده و به طور عام شامل طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای سیستمی، طراحی و تولید سخت افزارهای خاص، طراحی و اجرای شبکه های رایانه ای، مشاوره در پروژه های گوناگون و ...می باشد.

بازدیدهای اخیر