مفتاح - موسسه فرهنگی هنری، تربیت اقتصاد حکیم

ارائه دهنده بازی، اسباب بازی و سرگرمی

ارائه دهنده بازی، اسباب بازی و سرگرمی

محور اصلی فعالیت‌های این مؤسسه فرهنگ‌سازی و تربیت در حوزه اقتصادی و مالی با تأکید بر کودکان و نوجوانان است که این مهم در قالب‌های مختلف از جمله تولید بسته‌های آموزشی، تألیف و ترجمه کتب و مقالات، تولید بازی، فیلم‌های مستند و پویانمایی و استفاده از ابزارهای فضای مجازی دنبال می‌گردد.

بازدیدهای اخیر