میگ میگ - جلوه داران یگانه گیلدا

سامانه حمل و نقل هوشمند کالا درون شهری

سامانه حمل و نقل هوشمند کالا درون شهری

یگ میگ این امکان را برای کاربر فراهم می آورد تا بدون نیاز به تماس و هدر دادن زمان برای یافتن سفیر ، تنها با یک کلیک ، نزدیک ترین سفیر در محل مورد نظر حضور یابد و سفارش او را به مقصد برساند.

بازدیدهای اخیر