هزارتوی فن

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان شریعتی، خیابان پلیس، خیابان ادیبی، کوچه شهنواز یکم، پلاک 24، واحد 8

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
نیما معتمدی
رئیس هیئت مدیره
مهشید مرادی رنجبر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر