هونام دانش گستران آبزی پرور خلیج فارس

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، بوشهر، بوشهر
دواس، بلوار شهید ماهینی، خیابان خلیج فارس، پلاک 0، ساختمان گلشن دانش، طبقه چهارم، واحد 404

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اعضا هیئت مدیره
مریم عضدی
مدیر عامل
محمود نفیسی بهابادی
رئیس هیئت مدیره
وحید مرشدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر