ویزیوکر

اپلیکیشن تخصصی سلامت

اپلیکیشن تخصصی سلامت

ویزیوکر پلتفرمی در حوزه سلامت الکترونیک و متشکل از متخصصین تغذیه ، روانشناسان / روانپزشکان و مربیان تخصصی ورزشی و حرکات اصلاحی می باشد.

بنیان‌گذاران
رامیز حقیقی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
رامیز حقیقی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر