پارس تینا

فروشگاه آنلاین عرضه مایحتاج خانواده

فروشگاه آنلاین عرضه مایحتاج خانواده

پارس تینا از فروشگاه های اینترنتی شهر اصفهان می باشد و از تاریخ ۱۳۹۳ شروع به کار کرده است.

بنیان‌گذاران
مرتضی اختریان
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مرتضی اختریان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر