پیشرو صنعت پارس پارت

صنایع نفت، انرژی، هوافضا، حمل و نقل، خودرو و صنایع فلزی

صنایع نفت، انرژی، هوافضا، حمل و نقل، خودرو و صنایع فلزی

این شرکت در زمیه انجام پژوهشهای کاربردی و ارائه خدمات پیمانکاری صنعتی و تولیدی، مشاوره، مهندسی، نظارت و اجرای پروژه های صنعتی در حوزه صنایع پیشرفته به ویژه صنایع نفت، انرژی، هوافضا، حمل و نقل، خودرو و صنایع فلزی در داخل و خارج از کشور، تولید و تدوین تکنولوژی، طراحی، ساخت، تامین، نصب و راه اندازی کارخانجات و تاسیسات صنعتی، خطوط تولید محصولات مختلف به صورت کلید گردان تاسیس شده است .

بازدیدهای اخیر