کدجاج - میزان گستر علم و دانش

پلتفرم مدیریت هوشمندانه ی کلاس های مجازی برنامه نویسی

پلتفرم مدیریت هوشمندانه ی کلاس های مجازی برنامه نویسی

کدجاج، سامانه کارگاه های آموزشی برنامه‌نویسی و ارزیابی تعاملی می باشد.

بازدیدهای اخیر