عکس پروفایل گردو

گردو

پنل آموزشی معاملات حرفه‌ای‌ها

عکس پروفایل گردو

گردو

پنل آموزشی معاملات حرفه‌ای‌ها

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ

دریافت خدمات شتابدهی