گروه صمیم - مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

الکترونیک، مخابرات، مکاترونیک و it
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان غفاری، شماره ۲۶
رایانامه

الکترونیک، مخابرات، مکاترونیک و it

شرکت مهندسی صمیم رایانه با هدف تحقیق و تولید در زمینه های الکترونیک، مخابرات، مکاترونیک و it تاسیس گردید.

اعضا هیئت مدیره
محمد رضا علوی منش
رئیس هیئت مدیره
معصومه قاسمی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر