گسترش سیستم ونداد

سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

شرکت گسترش سیستم ونداد با شماره ثبت 526039 به صورت شرکتی با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری استان تهران به ثبت رسیده و فعالیت خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید سامانه های نرم افزاری عمومی و اختصاصی در زمینه های سازمانی، تجاری، اداری، کسب و کار و مدیریتی آغاز نموده است.

بازدیدهای اخیر