شتابدهنده های غیرفعال

درباره لیست

در این لیست شتابدهنده هایی که فعالیت آن ها متوقف شده، معرفی شده اند.

اعضا لیست

ناممعرفی کوتاه
عکس پروفایل مرکز نوآوری تبیان مرکز نوآوری تبیان استارتاپ استودیو تبیان
عکس پروفایل شتاب کارا تکنولوژی شتاب کارا تکنولوژی سرمایه گذاری وشتابدهی
عکس پروفایل صماتک صماتک شتابدهنده تخصصی صنعت، معدن و انرژی
عکس پروفایل پنج پنج شتابدهنده رسانه‌ای
عکس پروفایل اشراق گیتی اشراق گیتی
عکس پروفایل مرکز شتابدهنده پدیده مرکز شتابدهنده پدیده شتابدهنده تخصصی
عکس پروفایل میکسل میکسل استارتاپ استودیو تخصصی حوزه CG
عکس پروفایل انار انار شتابدهنده حوزه اقتصاد دیجیتال
عکس پروفایل کوالاپ کوالاپ شتابدهنده تخصصی حوزه بازی و سرگرمی
عکس پروفایل ژئوتوپاز ژئوتوپاز شتابدهنده تخصصی
تعداد:
10
1 - 10 از 68
( )( )( )( )( )
به این مطلب امتیاز دهید 5 از 1