اخبار

گفتگو با مدیرعامل باکسیت
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه امیرکبیر و کارخانه نوآوری آمپر به امضا رسید
دومین رویداد ملی مدارس آینده برگزار می شود.

بلینک

وب

مانی یک سرویس ایران تولیدکننده تصویر است که از فناوری هوش مصنوعی مولد برای تبدیل ایده به تصویر...

مطالعه

همکاری دانشگاه امیرکبیر با کارخانه های نوآوری بخش خصوصی، در حل چالش های صنعت

مطالعه

برگزاری دومین رویداد ملی مدارس آینده از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

مطالعه

مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی از طرح های فناورانه محصولات و خدمات سالمندی حمایت می کند.

مطالعه