اخبار

بخش حوزه های فعالیت به بلینک اضافه شد
برنامه های حمایتی اینوماین برای ایده پردازان معدن و صنایع معدنی
انعقاد 800 میلیارد تومان قرارداد فناورانه از سوی هلدینگ شستا

بلینک

وب

از طریق بخش حوزه های فعالیت می توانید اخبار و پروفایل های مرتبط با آن حوزه را به صورت تجمیع شده...

مطالعه

نشست خبری چهارمین جشنواره اینوماین با هدف تشریح برنامه ها و فرصت های ایده پردازی در توسعه زیست بوم...

مطالعه

انعقد 22 قرارداد توسعه فناوری از سوی هلدینگ شستا با شرکت های دانش بنیان

مطالعه

از سوی وزارت بهداشت نسخه پیش نویس ضوابط حاکم بر اپراتورهای سلامت الکترونیک منتشر شد

مطالعه

دانشگاه علم و صنعت میزبان یلدای کارآفرینی خواهد شد.

مطالعه