کارخانه های نوآوری

درباره لیست

در این لیست کارخانه های نوآوری فعال در ایران گردآوری شده اند.

اعضا لیست

ناممعرفی کوتاه
عکس پروفایل کارخانه نوآوری آزادی کارخانه نوآوری آزادی بزرگترین کارخانه ی نوآوری ایران
عکس پروفایل ایستگاه نوآوی شریف ایستگاه نوآوی شریف ارائه خدمات کسب و کار و فضای کاری به شرکت های فناور و خلاق
عکس پروفایل کارخانه نوآوری مشهد کارخانه نوآوری مشهد ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها
عکس پروفایل کارخانه نوآوری زاهدان کارخانه نوآوری زاهدان ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها
عکس پروفایل کارخانه نوآوری کرمانشاه کارخانه نوآوری کرمانشاه ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها
عکس پروفایل کارخانه نوآوری گیلان کارخانه نوآوری گیلان ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها
عکس پروفایل کارخانه نوآوری درخشان یزد کارخانه نوآوری درخشان یزد ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها
عکس پروفایل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها
عکس پروفایل کارخانه نوآوری های وی کارخانه نوآوری های وی شعبه دوم پارک فناوری پردیس
عکس پروفایل کارخانه نوآوری شیراز کارخانه نوآوری شیراز ارائه فضا و خدمات منتورینگ به تیم های نوآور
تعداد:
10
1 - 10 از 16
( )( )( )( )( )
به این مطلب امتیاز دهید 5 از 1