دبیرستان شهید برادران گوگان

دبیرستان دوره اول پسرانه
اطلاعات تماس
شماره تلفن ثابت

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید اصغر برادران گوگان در سال 1358 تاسیس گردید و در سال 1362 تجدید بنا شد. این دبیرستان با مساحت 3144 متر در راسته بازار قدیم گوگان واقع شده است. مساحت کل زیر بنای آن 1150 متر می باشد.

بازدیدهای اخیر