آدانیک - مهندسی آدان نیک افزار

قعال در حوزه نرم افزارهای مالی و بانکی

قعال در حوزه نرم افزارهای مالی و بانکی

شرکت آدان نیک افزار که با نام تجازی آدانیک فعالیت می کند در حوزه نرم افزارهای مالی و بانکی فعالیت دارد. شاکیلید که پلتفرمی برای ارائه سرویس احراز هویت و امضای دیجیتال است، یکی از محصولات این شرکت است.

جذب سرمایه
مدیریت ثروت ستارگان
70,000,000,000 ریال
بازدیدهای اخیر