آران

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

آران یک شتابدهنده تخصصی در زمینه هش مصنوعی، آموزش و خدمات مالی است.

بنیان‌گذاران
محمدحسین روحانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمدحسین روحانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر