آرایه سازان ماندگار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ایرانشهر ، خیابان ایرانشهر ، بلوار کریم خان زند ، پلاک 142 ، طبقه دوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
حیدرعلی نیکخواه بروجنی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر