آرمانی - صندوق جسورانه توسعه فناوری آرمانی

سرمایه گذاری جسورانه برای کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری جسورانه برای کسب و کارهای نوپا

جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال رشد فناور نوپا دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن‌آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند.

سرمایه گذاری ها
سر میز
تیکت
تخفیفان
نت برگ
دکتر دکتر
شب
چیلیوری
هدهد
توسعه فن آوری اطلاعات چیستا
بازدیدهای اخیر