آرمان آتی

سرمایه گذاری جسورانه برای کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری جسورانه برای کسب و کارهای نوپا

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن‌آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند.

اعضا هیئت مدیره
مهدی اسلامی بیدگلی
محمدرضا مایلی
سرمایه گذاری ها
بیلیونر
سهام یاب
چه گوارا
آزمایش آنلاین
بدوپت
پزشک خوب
بازدیدهای اخیر