عکس پروفایل آرمان سنجش

آرمان سنجش (آرمان سنجش عادل)

شبکه کارشناسان رسمی

عکس پروفایل آرمان سنجش

آرمان سنجش (آرمان سنجش عادل)

شبکه کارشناسان رسمی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس