عکس پروفایل آرکاپ

آرکاپ

شتابدهنده تخصصی

عکس پروفایل آرکاپ

آرکاپ

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده آرکاپ بعنوان اولین شتابدهنده تخصصی دانش‌بنیان در استان آذربایجان غربی، شبکه مناسب نوآوری برای استارتاپ ها را فراهم کرده است.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
شماره واتساپ مجموعه
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
خیابان شهیدبهشتی، پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه، دفتر مرکزی شتابدهنده آرکاپ
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

مشاوران