آرکا سرمایه ایرانیان

خدمات مالی: بورس و سرمایه گذاری

شرکت آرکا سرمایه‌ ایرانیان توسط سه نفر از دانش‌آموختگان حوزه‌ی مالی و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف تشکیل گردیده و از آغاز بر موضوعاتی از جمله یادگیری ماشین، داده‌کاوی و پیش‌بینی روند بازار سرمایه تمرکز کرده است. در این راستا، گردآوری داده‌ها و ساخت پایگاه داده‌ی مناسب، توسعه‌ی الگوریتم‌های کارا در بازار‌های مالی ایران و جهان را در پی داشته است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
جذب سرمایه
معنا
افراک
بازدیدهای اخیر