آریا تابان هوشمند

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
پونک جنوبی-بلوار عدل-خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری-پلاک 21-طبقه اول

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
زهرا صمدی
عضو هیئت مدیره
مهدی محقق دولت آبادی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر