آریا سنجش آسیا

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی، خیابان 14، خیابان 12، پلاک 104، ساختمان فن آفرین 1، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
ابراهیم اسلامیان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر