آریا سپهر شیمی

پتروشیمی - پایین دستی

پتروشیمی - پایین دستی

آریا سپهر شیمی تولیدکننده عمده پارافین مایع و جامد و کلیه مشتقات پارافین نظیر وازلین، پارافین مایع و … می باشد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر