آستان قدس رضوی

تولیت موقوفات آستان مقدس امام رضا

تولیت موقوفات آستان مقدس امام رضا

نقش‌ها
نهاد غیرانتفاعی
نوع نهاد: سازمان مردم نهاد ، خیریه
اطلاعات تماس
تماس با آستان قدس
دفتر مرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
نبش سجاد 1 / ساختمان روزنامه قدس
رایانامه
زیرمجموعه ها
صنایع پیشرفته رضوی
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر