آشکارساز پروفیل بار نیروان

اندازه گیری مصرف برق
انرژی و منابع طبیعی

اندازه گیری مصرف برق

تجهیز کمکی اندازه گیری انرژی الکتریکی که با نصب در کنار کنتورهای فعلی برق 70 درصد قابلیت های کنتور هوشمند برق را تنها با 30 درصد هزینه یک کنتور هوشمند فراهم می نماید.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
نیروان
بازدیدهای اخیر