آشیانه ققنوس ایرانیان

پکیج آموزشی هوش هوافضا

پکیج آموزشی هوش هوافضا

آشیانه ققنوس ایرانیان در زمینه آموزش، طراحی، ساخت و پشتیبانی پهپادهای غیر نظامی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر