آفاتوس - آبدین فن آزما توس

تولید و تامین مواد معدنی و شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی نفت
اطلاعات تماس
پشتیبانی
شرکت
ایران، خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی کاویان، خیابان صنعت، قطعه 13
سایت اصلی
رایانامه

تولید و تامین مواد معدنی و شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی نفت

بازدیدهای اخیر