آلما ژن فرا تجهیز

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
ولیعصر، توانیر شمالی، مرکز رشد تجهیزات پزشکی
رایانامه

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

شرکت دانش بنیان آلما ژن فرا تجهیز در زمینه طراحی و تولید محصولات نوآورانه و دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تشخیصی بنیان نهاده شد.

اعضا هیئت مدیره
آرمان شهابی
عضو هیئت مدیره
محمود ذاکری گرگری
بازدیدهای اخیر