آلورفارم

سامانه معاملات کشاورزان ایران

سامانه معاملات کشاورزان ایران

آلورفارم سامانه‌ای برای انجام معاملات کشاورزان ایران است.

بنیان‌گذاران
میثم فرجی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
هادی نصیرزاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر