عکس پروفایل آمار پیشرو

آمار پیشرو

ارائه خدمات آماری

عکس پروفایل آمار پیشرو

آمار پیشرو

ارائه خدمات آماری

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز رشد واحدهای فناور شماره ۱ - واحد ۱۲۳
شبکه‌های اجتماعی