آمن کپیتال - رایان سلامت آمن

سرمایه گذاری تخصصی در حوزه سلامت

سرمایه گذاری تخصصی در حوزه سلامت

هلدینگ سرمایه گذاری رایان سلامت آمن که با برند آمن شناخته می شود در حوزه های تخصصی سلامت از جمله تجهیزات پزشکی، سلامت الکترونیک و زیست فناوری فعالیت دارد. نقش اصلی این شرکت ایجاد بازوهای تخصصی جهت مدیریت منابع، راهبری هوشمندانه کسب و کارها و تعامل و مشارکت با سایر بازیگران و فعالان، همچنین سرمایه‌ گذاری جسورانه در سلامت می باشد.

بنیان‌گذاران
محمد عظیمی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی تقی نیاآهنگری
مدیر عامل
مجید محرمی
عضو هیئت مدیره
سعید موسوی ثمرین
رئیس هیئت مدیره
محمد عظیمی
مدیر عامل
جذب سرمایه
موسسه دانش‌بنیان برکت
سرمایه گذاری ها
اکسیژن پلاس
سیمیاروم
مدوا
پویندگان راه سعادت
پذیرش 24
ترامدی
برینگو
باندو
ژینووا
بازدیدهای اخیر